Παρακαλώ μήπως θα μπορούσατε να μου πειτε πως να εγκαταστήσω χάρτη Τουρκίς στο 4800Α με λογισμικό destinator 7;